вторник, 20 март 2018 г.

ПРОЛЕТ

 

20.032018 г. 
Тази нощ пролетта дойде снежно бяла, а на сутринта синьо-слънчева. И надеждата за пролетно възраждане оживя!