понеделник, 2 февруари 2015 г.

СЕМЕЕН ПОРТРЕТ
За свадбения си ден на 21.12.1986 година 

Цветан Панчовски нарисува поканата с портрет на бъдещата семейна двойка: 

Силвия и Цветан.