събота, 31 януари 2015 г.

СТАЙО ГАРНОЕВ, ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИК "ВРЕМЕ 2001"

Бр.2/януари 2007 год.


Бр. 5/февруари 2007 год.


Бр. 6/февруари 2007 год.


Бр. 8/март 2007 год.


Бр. 9/март 2007 год.


Бр. 25/юли 2007 год.


Бр. 36/октомври 2007 год


Бр.38/октомри 2007 год.


Бр. 39/ноември 2007 год.


м. ноември 2007 год.


Бр. 12/ май 2012 год.


м. февруари 2012 год.


четвъртък, 8 януари 2015 г.

СТАЙО ГАРНОЕВ, ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИК "ОБОРИЩЕ"


Удоволствието да започна 2015 год. с публикация за 

СТОЙО ГАРНОЕВ

В-к "Оборище" бр. 33/24.08.2001 год.

В-к "Оборище" бр. 33/24.08.2001 год.


В-к "Оборище" бр. 33/24.08.2001 год.


В-к "Оборище" бр. 33/24.08.2001 год.

              

В-к "Оборище" бр. 13/03.30.2001 год.